Välkommen till en sida som skriver om det svenska föreningslivet. De finns över 200 000 ideella föreningar i Sverige och de flesta invånarna är medlem i någon av dessa. Ibland som aktiv medlem och ibland som passiv medlem.

Det svenska föreningslivet fungerar ungefär som politiken. De röstberättigade röstar fram de personer som ska sitta i styrelsen och bestämma. I och med den framröstningen överlåtes förtroende att få handla fritt inom de ramar som styrelsen sedan sätter. Detta så länge ramarna befinner sig inom de gränser som föreningens stadgar säger. Dessa stadgar är tidigare framröstade av föreningens medlemmar och kräver två årsmöten för att förändra.