Starta förening

Är ni några stycken som funderar på att starta en förening? Då finns det en del saker att tänka på. Här kommer dock enbart gå in på hur det går till att starta en idrottsförening.

Börja med att formulera varför ni vill starta en förening och vem den ska vara till för.

När ni har den bilden klar för er är det dags för att sätta samman föreningens stadgar. Det är en formel text som bland annat beskriver föreningsformen, eventuella villkor och rättigheter för medlemmar, detaljer kring årsmöten, riktlinjer för eventuella stadgeändringar och riktlinjer för total upplösning av föreningen. Klicka här för en bra mall för stadgarna.

Med stadgarna fastställda är det dags för det konstituerande mötet. I samband med det mötet bildas föreningen officiellt. Under det mötet antas stadgarna, styrelsemedlemmarna väljs och medlemsavgifter bestäms.

I samband med det konstituerande mötet brukar också det första styrelsemötet hållas. Då bildas styrelsen och alla beslut som fattas protokollförs.

När allt detta är klart måste föreningen registreras på förbundsnivå. Anmälan för detta sker direkt till specialidrottsförbundet som föreningen ska tillhöra. Då blir sedan föreningen även medlem hos Riksidrottsförbundet automatiskt.

När den anmälan är gjord bör föreningen dessutom ansöka om ett föreningsnummer hos Skatteverket. Detta krävs för att få starta bankkonto, söka bidrag och hyra lokaler.