Typer av föreningar

I grund och botten finns det tre olika typer av föreningar.

Ideell förening

Ideell förening är kanske den typen av föreningar det flesta först och främst tänker på när de hör ordet förening. Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, dansföreningar, studentföreningar och supporterföreningar.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Detta genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i som exempelvis konsumenter, förbrukare, leverantörer eller att med egen arbetsinsats begagna föreningens tjänster.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening verkar för en samfällighet, vilken består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. Det finns cirka 30 000 samfällighetsföreningar i Sverige.

Läs mer i föreningar på Wikipedia.